GETOB Tüzüğü

GÜNEY EGE TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE -1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı : GÜNEY EGE TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ’dir (Kısaltılmış adı ; GETOB)

MADDE -2DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin Merkezi : Muğla İli Marmaris ilçesidir.Şubesi Yoktur.

MADDE -3-  DERNEĞİN AMACI
Güney Ege Bölgesindeki Turistik Otelciler ve İşletmeciler arasındaki bilgi, fikir, mesleki, eğitim ve turizm alanlarında üyeleri arasında ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlayıp bu konular ve bu konularla ilişkili hususlarda gerekli çalışmaları yapmayı amaçlar.

MADDE -4  BU AMACI SÜRDÜRMEK İÇİN, DERNEKÇE  OLUŞTURULACAK ÇALIŞMA KOLLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Amacını gerçekleştirmek için;

1. Bölge ve ülke turizminin gelişiminde her türlü girişimlerde ve hizmetlerde bulunmak.

2. Turistik işletmeler ve yatırımcılar arasında işbirliğini sağlayarak tesislerin sorunlarını asgari müştereklerde toplayıp çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla, gerekirse Bakanlıklar nezdinde takip etmek, üye tesislerin birbirleriyle aynı zamanda seyahat acenteleri ve turizme ilişkin kamu ve özel sektör kuruluş ve örgütleri ile olan ilişkilerini koordine etmek.

3. İdare ve teknik alanlarda eğitimi sağlamak. Bu amaçla;

a) Konuları içerisinde seminerler, konferanslar tertiplenmesini sağlamak,

b) Milli Eğitim Bakanlığından izin almak kayıt ve şartıyla lisan kursları ve turizm konusuyla ilgili diğer kurslar düzenlenmesini sağlamak
,
c) Turizm politikası, turizm eğitimi, tanıtma, halkla ilişkiler, irtibat ve pazarlama gibi konularda faydalı olacak çalışmalar ve bu konularda yayınlar yapmak,

d) Elemana ihtiyacı olan turistik tesislerin eleman teminine yardımcı olmak

TCMB Döviz Kurları

SATIŞ
ALIŞ
AUD
3.9649
3.9392
CAD
4.4203
4.4004
CHF
5.8548
5.8174
DKK
0.8616
0.8574
EUR
6.4274
6.4158
GBP
7.4486
7.4100
JPY
5.3462
5.3110
KWD
19.1510
18.9030
NOK
0.6320
0.6278
SAR
1.5415
1.5387
SEK
0.6011
0.5949
USD
5.7816
5.7712